Aben_molle
Skamstrup Mølle er nu lukket for sæsonen 2017, men har du lyst til en fremvisning, er du velkommen til at kontakte 
Gitte Husballe på tlf. 2344 8428.

Den 28.oktober fra kl. 9-14 åbner vi dog portene i forbindelse med, at der afholdes loppemarked i Skamstrup.

 

 

Men sæt allerede nu X i kalenderen

den 3.november, hvor vi afholder andespil i Skamstrup Forsamling

den 3. december, hvor der i samarbejde med FSO inviteres til
Tænd-Lys-arrangement i kirken, møllen og ved forsamlingshuset 

den 9. og 10.december, hvor vi holder julemarked i møllen