Historien bag Skamstrup Mølle

SM til historie 1

Den oprindelige Skamstrup Mølle var en ”Kælderhollænder” opført af ejer Jens Peter Jensen og bygget af en ukendt møllebygger i 1872 som kornmølle på Gerrebjerg syd for kirken, hvor der skulle være jordværker af en gammel. befæstning – evt. en af Marsk Stigs faste steder.
Møllen blev flyttet fra ”Birgittehøj” en bakke ca. 2 km fra Skamstrup, hvor den havde stået siden 1854. Skamstrup Mølle blev betegnet som ”Lillemøllen” sammenlignet med ”Stormøllen”, der lå lige uden for Skamstrup på Sørningevej.

Mølledriften på ”Lillemøllen” blev indstillet den 19. juli 1959.

Møllebestyrer Emil Rasmussen, født 1881 i Snævre, var møllersvend fra 1924 – 1937, og derefter møllebestyrer fra 1937 – 1952. Møllen var forpagtet ud til møller Jacob Bay i tiden 1952 – 57. Det var Jacob Bay, der moderniserede møllen ved montering af selvkrøjer i første halvdel af 1950erne. Møllebestyrer A. Simonsen forsøgte at drive møllen fra 1957 til 1959, men det var dog Hans P. Larsen, Skamstrup der malede det sidste korn 19. juli 1959. Der har været bageri knyttet til møllen. Det første, man kender til, brændte i 1913 og derefter blev et nyt opført vest for møllen, den nuværende Skamstrup Brødfabrik.

Et stykke tid efter ophør af mølledrift flyttede der en hollænder ind for at bo i møllen. Han fjernede en hel del og lavede lidt om, så møllen blev beboelig. Han boede der dog ikke i særlig lang tid. Siden da er der fjernet en del træværk, måske til brænde. Vejr og vind samt den manglende vedligeholdelse er nok det, som har været hårdest ved møllen. I 33 år fik møllen lov at passe sig selv, hvilket satte sig tydelige spor. I 1982 og igen 1989-90 blev der gjort et forsøg på at sætte en restaurering i gang, men omkostningerne til køb af møllen plus restaurering ville blive alt for store.

Gammel_mollemolle

Men den 17. september 1992 blev en lokal forening, Skamstrup Møllelaug indstiftet, og møllelauget købte møllen for 2 kr. med formel overdragelse i maj måned 1994.

Møllelauget påbegyndte i september 1992 en gennemgribende istandsættelse, som næsten var afsluttet, da møllen brændte ned under orkanen den 3. december 1999.

Da chokket havde lagt sig, blev det besluttet at genopføre en mølle, og næsten ligeså hurtigt blev det besluttet, at den nye mølle ikke skulle være ny men at det ville være mest rigtigt at gøre som man gjorde i gamle dage – nemlig flytte en anden mølle.

I 2000 blev Gislinge Mølle købt og efter at have opmålt og registreret den, blev Gislinge Mølle nedtaget og genopført på fundamentet af den nedbrændte Skamstrup Mølle.

Gislinge Mølle havde mange ligheder med den oprindelige Skamstrup Mølle, som Skov- og Naturstyrelsens beskrivelse af møllerne fra 1993 viser:

Skamstrup Mølle Gislinge Mølle
Opført som kornmølle i 1872 Opført som kornmølle i 1875
Møllekroppen er ottekantet Møllekroppen er ottekantet
Undermøllen er opført i kampesten Undermøllen var opført i kampesten og grundmur
Overmøllen var udført i træ og beklædt med spån Overmøllen var udført i træ og oprindelig beklædt med spån
Hatten er løgformet og beklædt med spån Hatten var løgformet og beklædt med spån
Møllen har jordomgang Møllen havde stensat jordomgang
Den ene vinge var sejlførende, den anden med klapper. Begge vinger var med klapper
Møllen er selvkrøjende med vindrose Møllen var svanskrøjende
Bevaret inventar: Bl.a. kværne, hejseværk, krondrev, krondrev, hathjul, vingeaksel Bevaret inventar: Bl.a. kværn, hejseværk, hejsehjul, hathjul, vingeaksel
Møllen var utæt på tag og fag Møllen var under i standsættelse
Møllen var i privateje Møllen var i privateje

 

Fra Gislinge Mølle er skelettet og en del drev og hjul bibeholdt. Fra den gamle Skamstrup Mølle var kun fundamentet og portene tilbage. Og derfor er der i møllen også en del nyt materiale og inventar, som dog alt sammen er behandlet efter de gamle håndværksmæssige principper: Tømmeret er tappet sammen, spånerne er kogt i finsk tjære, nogle bolte er håndsmedet osv osv.

Det er således Gislinge Mølle, der nu står på møllebakken og er blevet til Skamstrup Mølle.

Hvis du har fået lyst til at læse mere om Skamstrup Mølle og få en mere ”teknisk” beskrivelse af opbygning, vedligehold og drift af møllen stiller Skamstrup Møllelaug derfor sin håndbog til rådighed for alle, der måtte have lyst til at læse om møller og mølledrift.

Møllehåndbogen kan i sin helhed købes i hæfteform på møllen eller ved kontakt til en fra bestyrelsen, men kan også downloades her som revideret udgave.