Medlemskab

Vingerne drejer, hjulene snurrer

men uden medlemmernes opbakning ville vi ikke kunne fremvise en fuldt funktionsdygtig mølle.

Vi har p.t. ca. 100 medlemmer, som med betaling af medlemskontingent bidrager til den fortsatte vedligeholdelse af møllen og samtidig sender et signal til bestyrelsen om, at Skamstrup Mølle er et besøg værd og bevaringsværdig for såvel nutiden som for fremtiden.

Når du betaler dit medlemskontingent, får du også tilsendt vores medlemsblad “Vingesuset”, som er udkommet ca. 2 gange om året siden Møllelauget blev dannet i 1992. Her kan du følge med i, hvad der er sket, og hvad der vil ske på møllen. Herudover får du mulighed for at deltage i arrangementer kun for medlemmer – vi har de sidste år bl.a. arrangeret  en årlig udflugt, som selvfølgelig har “noget med møller at gøre”. Vi har bl.a. besøgt Frilandsmuseet, Fejø Mølle, Lumsås Mølle og Skovsgaard Bagerimuseum.

Møllelauget gør nuværende og fremtidige medlemmer opmærksom på, at vi opbevarer oplysninger om navn, adresse, medlemsnummer, og medlems anciennitet så længe medlemskabet varer. Oplysningerne er lagret på et sky basseret medie som er beskyttet med kodeord.  Oplysningerne slettes når et medlemskab opsiges. Ved manglende kontingent betaling efter rykker i efteråret betragtes medlemskabet som opsagt.

Medlemskontingent er p.t. kr. 100,- pr person. pr år

Kontingenter kan indbetales på
konto 1551 3555022190 (Danske Bank)
eller via MobilePay på 81918

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for nærmere info