Mølleri- og Bagerivirksomhed i Skamstrup (uddrag af temahæfte)

En studiekreds under Foreningen Skamstrup og Omegn ((http://skamstrup-fso.dk/) udgav i 2010 temahæftet “Mølleri- og bagerivirksomhed i Skamstrup). Dette hæfte fortæller sammen med 10 andre hæfter historien om landsbyen Skamstrup, dens udvikling og ændring gennem de sidste 150 år.

Temahæfterne kan købes til priser under 100 kr. i Landsbyskolen, som ligger ved kirken.
Info om Landsbyskolens og åbningstider kan du finde her.

Vi kan kun anbefale et besøg før eller efter du har været på møllen.

Hæftet “Mølleri- og bagerivirksomhed i Skamstrup” gennemgår såvel kornets som møllernes historiske betydning i Danmark med særligt fokus – naturligvis – på Skamstrups 2 møller, hvoraf kun den ene stadig eksisterer – nemlig Lillemøllen, som vi nu kalder Skamstrup Mølle.

**************** 

Uddrag af hæftet ”Mølleri- og bagerivirksomhed i Skamstrup:

 Lillemøllen

Lillemøllen eller Skamstrup Mølle, som den betegnes i daglig tale er beliggende på adressen Skamstrupvej 29 B matr. Nr. 5a. Møllen har en lang og omtumlet historie med flytninger, brand og forvandling fra Gislinge til Skamstrup Mølle.

Oprindelig lå møllen ved Birgittehøj på Rævebjerg (68 m.o.h) et par km. vest for Skamstrup. Hans Thomsen, der var ejer af Birgittehøj, købte en hollandsk vindmølle, der muligvis tidligere havde stået i København. Møllen blev genrejst på Birgittehøj i 1861. Ifølge optegnelser i Hans Frederiksens lommekalender påbegyndte møllebyggeren arbejdet den 26 april. Desværre er der ikke en dato på færdiggørelsen, men det har antagelig, med hjælp fra mange stærke bønderkarle, været nærmere tre måneder end de tre år det i nutiden tog at genrejse Gislinge mølle i Skamstrup fra 2000-2003. Det er formodentlig først efter at Stormøllen (se senere) blev rejst på Sørningevej i 1883, at møllen fik betegnelsen ”Lillemøllen”. I øvrigt var Hans Thomsens datter Anne Margrethe mor til Tage Frederiksens far Emil Frederiksen.

I 1872 blev møllen købt af Jens Peter Jensen og opført på Gerrebjerg (73 m.o.h). Vurderingspolicen bekræfter opførelsen (antagelig afslutningen i 1873). ….

Jens Peter Jensen var hverken landmand eller møller, men derimod en meget dynamisk og driftig handels – og forretningsmand – det man på den tid kaldte en pranger. Han kom med sin dynamik og initiativrigdom til  Skamstrup bondesamfund i 1862.

En profil af Jens Peter Jensen er givet i boksen:

Efter rejsning af møllen i 1872 drev Jens Peter Jensen møllen indtil sin død i 1883. Efter hans død fortsatte hans ligeså dynamiske enke Ellen Kirstine Jensen mølledriften med bestyrer eller forpagter. Møller Jeppe Hansen overtog forpagtningen i 1890 ifølge kontrakt mellem Jeppe Hansen og Ellen Kirstine. Lejen var kr. 400 pr. år, men det er også interessant at ifølge kontrakten forpligter Ellen Kirstine sig til at holde orne, der giver gratis ydelse til møllens kunder. Måske var dette et reklamefremstød for at tage konkurrencen op med den nu veletablerede Stormølle.  Kontrakten siger også at Jeppe Hansen kan få sin middagsmad enten hos Peter Jensen (Ellen Kirstines søn) eller på Møllegården. En anden søn Oluf Jensen, født 1871, skulle senere blive den Jensen, der længst drev mølle og Møllegård.

Ca 1930

Lillemøllen fra omkring trediverne. Bemærk manuel svanskrøje og forskellen på de to vinger