Møllelauget

mollehusetSiden den stiftende generalforsamling 17. september 1992 har en bestyrelse varetaget møllelaugets daglige drift ifølge vedtægter vedtaget samme dag. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf flere har været med fra starten

Vedtægterne har været passende som grundlag for bestyrelsens arbejde både i perioden 1992 til 1999 og ved genopbygning af møllen fra 1999 til 2003.

Bestyrelsen bliver assisteret i det praktiske arbejde af ”Møllebanden”, der består af omkring 20 medlemmer, der på frivillig basis har deltaget i møllebygningen fra 1992 til 2003.

Mange andre medlemmer af møllelauget har bistået med specialopgaver, kontante bidrag og sponsorater. Uden denne støtte ville det ikke have været muligt at færdiggøre møllen i 2003.

Møllebygningen fra 1992 til 1999 var mulig på grund af den frivillige arbejdskraft, samarbejde med Tornved Kommune og produktionsskolen Saltoftevænge.